welcome......My Friends......>[]<.....Q^o^"...../(^[]^)\....>w<"....vOoO"....[o{}o]".....TT^TT"....ยินดีต้อนรับเข้าสู้บล๊อคของ Tidtee'......เชิญรับชมกัoนได้จร้า..../(^o<)".....>///<...o_O!!............................:")

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

นางสาว  กรองแก้ว  บัวเกิด
ตั๊ก
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู(PC 9203)
อาจารย์  สุจิตตรา  จันทร์ลอย
ภูมิลำเนาเจ้าของบล็อก  ราชบุรี
ทัศนคติ  อยากเรียนรู้ใหม่ๆ
ความสามารถพิเศษ  นอนกลางคืน
krongkaew1991@gmail.com
Tel. 0810119680

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น